14. 11. – Učebnice češtiny pro cizince výhodně

Mají vaši studenti málo času, ale přesto si potřebují rychle osvojit základy češtiny? Nemají rádi gramatiku a frustruje je spousta českých koncovek? Máte problém se s nimi domluvit, protože neznáte jejich jazyk a všechno musíte vysvětlovat česky?

Nabízíme vám učebnici Čeština expres Start v tištěné i online verzi, která tyto potíže řeší. V sedmi lekcích představuje stručně a maximálně jednoduše základy komunikace - vaši studenti se naučí seznámit se, popsat věci kolem sebe, koupit si, co potřebují, zeptat se na cestu, přivolat si pomoc a vyplnit formulář.

Učebnici lze využít jak v rychlokurzu pro Slovany, tak pro studenty s velmi odlišným výchozím jazykem. Na webu Czech Step by Step k tomu najdete zdarma poslechy v mp3, Písanku s nácvikem latinky a Manuál pro učitele – přípravy jsme udělali za vás, stačí jen kliknout nebo tisknout. Na publikaci lze navázat dalšími učebnicemi, jednoduchou Češtinou expres 1-4, nebo obsažnější Česky krok za krokem 1-2.

Pro vyučující ve sborech ČCE nyní nabízíme 1 učitelský výtisk zdarma, a to jak v tištěné, tak v online verzi. Pokud máte zájem, ozvěte se na a.AD5YSS88vv. Zde, prosíme, uveďte následující údaje:

  • jméno a přijmení,
  • telefonní číslo,
  • e-mail a adresu osoby, která zásilku převezme (nutné pro doručovatele). 

Učebnice vám bude doručena v nejkratším možném termínu. 

 

2. 9.  – Na sjezdu mládeže jsou vítáni i ukrajinští účastníci

Oddělení výchovy a vzdělávání společně s Oddělením mládeže srdečně zve, aby jednotlivé sbory oslovily ukrajinské rodiny, ubytované v jejich prostorách, s nabídkou účasti na Sjezdu (nejen) evangelické mládeže, který se bude konat 23.-25. 9. 2022 v Ostravě.

Přímo na místě bude koordinátorka Valerie Stulíková (stulikova@e-cirkev.cz, 603 323 588), která bude ukrajinským účastníkům k dispozici. Oddělení mládeže pro ukrajinsky mluvící zájemce také připravilo plakátek v ukrajinštině, který je možné vytisknout či elektronicky sdílet.

Přihlašovat se lze zde. Podrobnější informace o sjezdu naleznete na webu události. Těšíme se na vás i na ukrajinské přátele!

 

16. 6. – Informace Českého červeného kříže, Slovo 21 a YMCA

Zveřejňujeme nabídku Českého červeného kříže: jde o pomoc s dohledáváním kontaktů na příbuzné, kteří byli válkou rozděleni.

Dále organizace Slovo 21 nabízí semináře pro nově příchozí obyvatele Ukrajiny. Setkání jsou v ukrajinském nebo ruském jazyce a jsou zaměřena na praktickou pomoc s orientací v cizím prostředí (kam mohou jít děti do školy a jak je přihlásit, kde najít bydlení, jak začít pracovat, jak a kde se učit česky, jak najít lékaře a jak funguje zdravotní pojištění, na jakou podporu mají uprchlíci nárok a jak o ni žádat, jaká jsou práva a povinnosti...). Seminář lze objednat a uspořádat u vás pro minimálně 20 účastníků. Leták Slovo 21 v ukrajinštině

On-line školení YMCA je zaměřeno na praktickou pomoc uchazečům o práci v Česku - jak uspět na pracovním pohovoru, jak koncipovat životopis, aby pomohl k lepšímu uplatnění na trhu práce apod. Koná se 23. 6. vpodvečer.

6. 6. – 2. nabídka finanční podpory – stavební a rekonstrukční práce a výuka českého jazyka

První nabídka finanční podpory na stavebně-rekonstrukční záměry a výuku českého jazyka byla ze strany farních sborů přijata velice kladně a řadě sborů jsme již mohli v této věci pomoci. Nyní otevíráme 2. nabídku, opět cílenou na podporu těchto dvou oblastí. Formluář vyplňujte do 15. 6. 2022. EDIT (16. 6. 2022): termín uplynul, formulář již nelze vyplnit, děkujeme za pochopení.

31. 5. – Rozhovor s farářkou Radmilou Včelnou o pomoci uprchlíkům 

Radka Včelná, evangelická farářka sboru v Brně-Židenicích byla na rádiu Proglas hostem Martina Holíka. Jak vyrostla péče o Ukrajince kolem lidí ze sboru? Kdo může vyučovat češtinu? Jak dlouho vydrží dobrovolník? Zaplatí někdo někomu něco? Jací jsou Ukrajinci kolem nás? 
Rozhovor k poslechu zde.

30. 5. – Nabídka pro středoškolské studenty z Ukrajiny, kteří se zajímají o technické obory

Akce pro středoškoláky a studenty druhého stupně gymnázia, kteří si chtějí na vlastní kůži vyzkoušet vědecko-výzkumnou práci:Týden vědy na Jaderce

25. 5. – Nabídka tanečních a výtvarných aktivit; YMCA pořádá kurzy pro pracovní pohovory

Divadlo Ponec v Praze pořádá pravidelné tanečně-pohybové a výtvarné dílny s živou hudbou pro děti ukrajinských uprchlíků, kteří našli útočiště v Česku. Spolu s dalšími divadelními institucemi pak Ponec zdarma volnočasový program do ubytovacích zařízení, která poskytují zázemí válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Na projektu se podílí PONEC - divadlo pro tanec a jeho rezidenční umělci, Divadlo NoD,
Ostružina z.s. a Studio Damúza.

Organizace YMCA nabízí workshopy pro Ukrajince, které jim poradí, jak na pracovní pohovory. Kurzy proběhnou ve dvou termínech: 10. a 16. června 2020 v Paláci YMCA na náměstí Republiky v Praze. Více informací v plakátku v češtině či v ukrajinštině.

18. 5. – Příručka Praktická doporučení pro lidi přicházející z Ukrajiny v době válečného konfliktu

Zdarma ke stažení základní příručka Kristýny Farkašové Praktická doporučení pro lidi přicházející z Ukrajiny v době válečného konfliktuK dispozici v PDF nebo jako e-kniha.


17. 5. – Zkušenosti ze Středočeského kraje

Zkušenosti z lyského sboru od br. faráře Lukáše Pešouta.
Instrukce, jak požádat o příspěvek pro ubytovávající příchozí Ukrajince
Informační leták k žádosti o solidární příspěvek, návrh smlouvy se Středočeským krajem o zajištění ubytování uprchlíkům    

6. 5. – VOŠ JABOK přijímá ke studiu také Ukrajince v dočasné ochraně

Možností, jak se mohou ukrajinští příchozí u nás vzdělávat, stále přibývá. S další nabídkou přišla škola JABOK, která od letošního září přijímá do ročníku 2022/2023 ke studiu dvou svých oborů také Ukrajince v dočasné ochraně. V nabídce je Sociální práce a Sociální pedagogika. Další informace o studiu v ukrajinštině naleznete přímo na webu školy. Podrobněji o studiu pro ukrajinské uchazeče se můžete dočíst na jim určené stránce(také v ukrajinštině). 

29.4. – Dokument s praktickými informacemi pro Ukrajince a jejich život v ČR

Důležité odkazy a telefonní čísla, možnosti MHD, otázka hledání práce a další praktické infromace v jednom dokumentu v ukrajinštině. Snadno tisknutelný dokument je vám k dispozici a budeme jej pravidelně doplňovat a aktualizovat. Ke stažení zde.

13. 4. – Plakátek k třídění odpadů v ukrajinštině + vysílání rádia TWR v ukrajinštině

Dáváme k dispozici graficky zpracovaný plakátek k třídění odpadů v ukrajinštině. Ke stažení zde.

Křesťansky orientované rádio TWR (Radio 7) nově spustilo vysílání v ukrajinštině. „Jsme národním partnerem stejnojmenné největší rozhlasové sítě na světě s obdobným posláním. V ní se nachází i ukrajinský partner se značným portfoliem pořadů, které mohou věřícím ukrajinským běžencům poskytnout potřebné duchovní zázemí a povzbuzení v jejich nelehké situaci. Rádi bychom vaším prostřednictvím pozvali k poslechu těchto pořadů ukrajinské běžence, kteří o to budou mít zájem. Z mnohaleté zkušenosti víme, jak cenné je takové vysílání pro lidi, kteří se z nějakých důvodů nedostanou do svého duchovního společenství,“ uvedl ředitel Radia TWR Luděk Brdečko. 

Podrobnější informace k vysílání v přiloženém letáku ke stažení.

12. 4. – Nové materiály lektorského týmu Czech Step by Step + webinář

Jamboardy, wordwally, kahooty, genially, canva… Pro online i hybridní výuku jsou všechny tyto online aktivity samozřejmě skvělé a studenty hodně baví, ale jejich příprava nám učitelům a lektorům pořádně „žere čas“. Proto pro vás Zdena Malá, autorka populárních Her a aktivit pro výuku češtiny, připravila inovovaný Manuál pro učitele k učebnici Čeština expres 1. Kromě tisknutelných pracovních listů v PDF, které jste si už zvykli používat, v něm nově najdete i spoustu zbrusu nových online aktivit v jamboardu, wordwallu a kahootu. Tyto aktivity jsou šité učebnici přesně na míru a na jedno kliknutí zdarma dostupné pro vás a vaše studenty. Betaverzi Manuálu pro učitele jsme už zpřístupnili zde a uvítáme vaši zpětnou vazbu či upozornění na případné nepřesnosti – děkujeme! Další takto upgradované manuály připravujeme, sledujte náš facebook a newslettery.

S novým manuálem se můžete seznámit ve webináři autorky Zdeny Malé ve středu 20. 4. od 18.00, na který se můžete přihlásit zde (ZOOM).

5. 4. – Web uLékaře.cz nabízí bezplatné lékařské prohlídky

Platforma uLékaře.cz, která sdružuje medicínské odborníky z celé ČR, nabízí nyní lékařské prohlídky pro uprchlíky z Ukrajiny. Služba je bezplatná a je vedena dle potřeby v ukrajinštině. Je vhodná pro pracienty, kteří potřebují odbornou radu, dochází jim pravidelně užívané léky či mají jakýkoliv zdravotní problém. Bližší informace na webu nebo na informačním letáčku (український).

1. 4. – Rámcová smlouva uzavíraná mezi krajem a farním sborem

K nahlédnutí a pro vaši informaci nabízíme ukázku Rámcové smlouvy o zajištění nouzového ubytování, včetně Přílohy. Tato smlouva je aktuálně uzavírána mezi kraji a farními sbory.

Některé základní parametry smlouvy:

  • smlouva do 31. 12. 2022
  • 250 Kč/osoba/noc – uprchlík výhradně přes KACPU!!!
  • proplácí se i zpětně od 24. 2. 2022
  • výpovědní lhůta 14 dnů bez udání důvodů
  • nutná identifikace ubytovaných lidí

V případě, že ubytováváte ukrajinské uprchlíky, doporučujeme, abyste vedli průkaznou evidenci ubytovaných osob a kdy byly ubytované například na tiskopisu Ubytovací kniha.

Jedná se o nezbytný podklad pro vyplácení případné finanční podpory ze strany krajů a zároveň o podklad v případě řešení nenadálých situací (hasiči, policie, pojišťovna aj.).

Prosíme o Vaši zpětnou vazbu, jaké jsou zkušenosti s uzavíráním smluv s kraji/KACPU, zejména pak v případě, že byste byli odmítnuti, či byly jiné překážky k uzavření takového smluvního vztahu. Pracujeme vytrvale na tom, aby všechny kraje církev přijaly jako ubytovatele, a aby podmínkou pro nárok nebylo ubytování sjednané výhradně přes KACPU.

1. 4. – Tipy pro začínající učitelky a učitele češtiny

Přinášíme několik důležitých rad k výuce češtiny jako cizího/druhého jazyka pro začínající učitele češtiny.

Než začnete učit

1. Učitel* by si měl vždy předem ujasnit, jakého komunikačního cíle mají studenti dosáhnout. 

To znamená, že například nemáme jít do třídy jen s tím, že chceme učit akuzativ sg., ale s tím, že chceme studenty naučit objednat nebo koupit si jídlo. Pamatujme, že neučíme proto, aby studenti mluvili bezchybně česky, ale proto, aby dosahovali užitečných a potřebných komunikačních cílů (uměli se seznámit, zeptat se na cestu, spočítat si cenu zboží, objednat nebo koupit již zmíněné jídlo, domluvit si schůzku, popovídat si o tom, co dělali a kde byli o víkendu atd.)

2. Učitel by si měl předem ujasnit, do jaké míry, kdy a při jakých příležitostech bude mluvit česky a kdy zprostředkovacím jazykem.

Náš názor je, že učitel se má snažit mluvit pouze česky s tím, že v určitých, jasně oddělených úsecích lekce může vysvětlit např. gramatiku zprostředkovacím jazykem, pokud existuje (například řekne: I´ll explain this in English: ...). Naprostá většina lekce však má a může proběhnout v češtině. Zároveň by měl učitel důsledně dbát na používání jasných a přehledných českých pokynů (čtěte, poslouchejte, pište...), doprovázených ze začátku vysvětlujícím gestem a slovem „prosím“. Složitější zadání cvičení a principy her může učitel taky vysvětlovat česky, ovšem s tím, že pro lepší pochopení vždy napíše příklad na tabuli/obrazovku nebo ho předvede ho sám, případně i pantomimicky.

3. Pokud výuka probíhá ve třídě, doporučujeme, aby učitel před první lekcí první lekcí umístil na dobře viditelné místo doplňkové materiály.

Pro začátečníky především doporučujeme viditelně vyvěsit tzv. školní fráze, které se nacházejí na začátku učebnic a které umožní již od začátku základní dorozumění v češtině. Dále by ve třídě měly být vyvěšeny modely konjugace a čísla. Po ruce může být také mapa České republiky. Plakáty k vytištění najdete zde.

4. Učitel by si měl předem rozmyslet, zda si chce se studenty tykat nebo vykat.

Obecně platí, že je dobré, když si student s učitelem vyká a studenti si mezi sebou tykají. Tak se procvičí oba způsoby oslovování. Výhodou také je, že když si studenti s učitelem začnou tykat později, projdou si tak podobný proces seznámení jako Češi (neznámému člověku přece taky nejdřív vykáme, a teprve pak si nabídneme tykání). Navíc se tím zabrání tomu, aby si studenti mysleli, že tykání neznámému člověku je zdvořilé a přátelské.

5. Učitel by si měl předem rozmyslet, zda a do jaké míry bude používat nebo naopak akceptovat obecnou češtinu nebo dialekt.

Rozhodně by však tyto variety neměl oznaovat jako „nesprávné“! Oobecná čeština a dialekt jsou zcela správné způsoby vyjadřování, jen v určitých situacích je jejich užívání méně vhodné. V zájmu zjednodušení učíme cizince spisovnou češtinu, avšak ve všech našich učebnicích jsou uživatelé na existenci odlišných variet alespoň základně upozorňování.

6. Učitel by si měl předem rozmyslet, jakým bude psát písmem.

Pozor: někteří cizinci neumí české psací písmo číst a je pro ně třeba psát takto: Abcdefgh... Psaní kapitálkami (ABCDEF…) nedoporučujeme, studenti můžou nabýt dojmu, že se takto psát má všude. Učitel může při každé lekci psát na tabuli datum (hlasitě vyslovované, např. Dneska je patnáctého první). Může také uvádět stručný plán lekce v (maximálně pěti) bodech, který vždy na začátku probere se studenty a pak postupně odškrtává. Oboje zmíněné doporučujeme.

7. Učitel by měl soustavně pracovat s poslechy.

Všechny texty v našich učebnicích jsou nahrány v přirozeném řečovém tempu. Nesouhlasíme s názorem, že by z výukových důvodů měli herci v nahrávkách mluvit pomaleji. Pomalá dikce je nepřirozená a ztěžuje nácvik dovednosti poslechu. Doporučujeme však samozřejmě, aby v případě neporozumění učitel pouštěl nahrávku studentům víckrát.

Pomůcky pro učitele
Doporučenou souhrnnou pomůckou pro studenty je čtyřstránková brožura Česká gramatika v kostce, kterou nabízíme ve 12 jazykových mutacích, např. https://www.czechstepbystep.cz/detail-ucebnice/gramatika....
Užitečnou pomůckou jsou také manuály pro učitele a cvičení online: https://www.czechstepbystep.cz/materialy-on-line. Už brzy také na našich stránkách zdarma zpřístupníme podstatně inovovaný manuál k učebnici Čeština expres 1 se spoustou online aktivit (jamboardů, wardwallů, flippiti a kahootů). O zveřejnění budeme informovat newsletterem a na facebooku Czech Step by Step.

Tým Czech Step by Step

*Kvůli stručnosti vyjádření používáme generické maskulinum učitel/učitelé a student/studenti, čímž samozřejmě míníme i učitelku/učitelky a studentku/studentky.

1. 4. – Pozvánka k setkání Modlitba za Ukrajinu

Křesťanská iniciativa, která spontánně vznikla v Praze, zve na dašlí modlitební setkání s názvem Modlitba za Ukrajinu. Tentokrát se sejdeme v neděli 3. dubna v 16 hodin před kostelem sv. Ludmily na Náměstí Míru v Praze. Program modlitby bude ještě upřesňován, sledujte událost na https://1url.cz/yKAJj. Modlitby budou pokračovat i nadále, aby podpora a solidarita s Ukrajinou byla trvalá. 

Iniciativa Modlitba za Ukrajinu vyjadřuje solidaritu s napadenou Ukrajinou. Od prvního vystoupení 13. 2. 2022 nám šlo o vyjádření solidarity s těmi, kdo teď na Ukrajině i u nás prožívají úzkost, jak to s Ukrajinou bude, bolest nad ztrátou blízkých či známých a bezmoc tváří v tvář Putinově válečné mašinerii. Deklarujeme také ochotu nést důsledky tvrdých sankcí. Naše solidarita patří i lidem v Rusku, kteří vystupují proti válce. Modlíme se za všechny, kdo na konflikt doplácejí ztrátou blízkých, domova, bezpečí a trpí rozvratem, který každý válečný konflikt znamená.

31. 3. – Přehled potřeb pro nově příchozí ubytované

Sestra Tkadlečková nám laskavě poskytla vypracovaný seznam potřeb pro ukrajinské uprchlíky přicházející do sborů. 
Tabulka má dva listy – na prvním listě je to, co je vhodné vytisknout a předat každé osobě k vlastnímu vyplnění. Druhý list vyplní zástupce sboru právě podle předaných požadavků a nasdílí např. přes Google Disk – ochotní dárci tak přesně vědí, komu co mají pořídit – velmi se to osvědčilo při sbírání potřebností a zároveň se daří umenšit zahlcování nepotřebnostmi.
Samozřejmě nejde o nijak právně závazný dokument, spíše o pomůcku, která má dopomoci hladší ubytování oběma stranám. Dokument ke stažení zde.

29. 3. – Smlouva k zápůjčce notebooků

Sborům doporučujeme vést evidenci o zápůjčce hardwaru, který sbor získal prostřednictvím celocírkevní sbírky, nejlépe prostřednictvím smlouvy s výpůjčitelem. Je možné využít této vzorové smlouvy.

25. 3. – Dobročinný bazar pro Ukrajinu v Pardubicích

Aktualizovali jsme zkušenosti přímo ze sborů o pohled pardubické sborové asistentky Lydie Nečasové. Její postřehy si můžete přečíst zde.

24. 3. – Vysílání rádia TWR o Ukrajině 

Podcast Ukrajinské zprávy spustila redakce Rádia 7 v pondělí 21. března. Shromažďuje všechny příspěvky reflektující současné dění na Ukrajině i vlnu pomoci, která se zvedla po celém Česku. V záznamech telefonických rozhovorů se dostanete na Ukrajinu – do Kyjeva i slumů na západě země, ocitnete se na hranicích s humanitární pomocí i s konvojem jedoucím na pomoc hendikepovaným lidem, zavedeme vás do církevních sborů i za jednotlivci, kteří se rozhodli pomáhat a nezůstat stát stranou. Časem přibudou i svědectví ukrajinských křesťanů nebo slovo v ukrajinštině.

Zároveň upozorňujeme na zásoby relací ukrajinské redakce Trans World Radia, které jsou k dispozici na internetovém rozhraní www.twr360.org – s internetovým připojením se na ně dostanete odkudkoliv a kdykoliv, stačí zvolit jazyk ukrajinština a vybírat z bohaté nabídky.

V pondělí 21. 3. hovořila v rámci tohoto vysílání právě o webu ukrajina.e-cirkev.cz Adéla Rozbořilová (ČCE). Rozhovor s ní je dostupný v archivu rádia.

17. 3. – Možnost zapojení se pro lékaře

Obdrželi jsme nabídku praktické lékařky ze sboru v Praze-Braníku, která je autorkou webu Lékaři pro Ukrajinu. Tam na sebe mohou uvést kontakt lékaři různých odborností, kteří nabízejí ošetření pro uprchlíky z Ukrajiny
 
Dále jsme obdrželi doporučení na webovou stránku Informace pro lékaře, kde jsou k dispozici užitečné odkazy nejen pro lékaře; např. seznam KAPCU center, manuál ministerstva zdravotnictví i praktický návod pro uprchlíky od SIMI, ale také kontakt na tlumočníky pro lékařskou pomoc a odkaz na anamnestický dotazník a čestné prohlášení potřebné k prohlídkám do zaměstnání. Naleznete tam i základní slovníčky pro komunikaci u lékaře.  


15. 3. – Biblické texty v ukrajinštině

Generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR, br. Petr Jan Vinš, informuje, že Česká biblická společnost dává vzhledem k okolnostem nyní do tisku větší množství biblických textů v ukrajinském jazyce a v bilingvní verzi. Nyní je možnost poslat předobjednávky za zvýhodněnou cenu, pokud předpokládáte, že budete s Ukrajinci v nadcházející době více biblicky pracovat.

Dle informací br. Nováka z ČBS se aktuálně jedná o tyto tituly:
Nový zákon v ukrajinštině – je v tisku a za ca. 3–4 týdny bude k mání; předobjednávka 90,- Kč
Evangelium podle Jana – ukrajinsko-česky (ČEP); předobjednávka 10,- Kč ; k dispozici do 2 týdnů
Evangelium podle Jana – pouze ukrajinsky; předobjednávka 10,- Kč

Vše v nové moderní sazbě vytvořené ČBS. V případě zájmu kontaktujte přímo Českou biblickou společnost: Telefon: +420 284 693 926; e-mail: obchod@dumbible.cz.

14. 3.– Možnost podpory z Nadace ČEZ

Jako jedna z příležitostí, jak získat podporu při ubytování uprchlíků, se nabízí grant Nadace ČEZ. Nadace ČEZ vyhlásila grantové řízení „Krizová pomoc 2022“ pro organizace, které pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny. Maximální výše nadačního příspěvku je 50 tisíc Kč. Příležitost podat žádost o příspěvek je časově omezena od 1. března do 2. května 2022. O příspěvek mohou požádat právnické osoby se sídlem v České republice. Příspěvek je určen primárně pro přímou okamžitou pomoc lidem prchajícím před válkou, tzn. např. ubytovací náklady (provozní náklady spojené s ubytováním uprchlíků – např. vodné, stočné, energie), stravování, či materiální pomoc (potraviny, zajištění základních potřeb, léků, bezprostřední hmotnou pomoc, základní vybavení apod.). Krizová pomoc není určena na následnou pomoc s integrací uprchlíků – na tento účel slouží jiný grantový program „Podpora regionů“. Na základě příslibu Nadace ČEZ bude Českobratrská církev evangelická zařazena mezi organizace obdarované v rámci zaměstanecké sbírky ČEZ pro podporu Ukrajiny, v rámci které je přislíbeno získání vyššího nadačního příspěvku. Administraci tohoto příspěvku bude zajišťovat ÚCK (Petr Mokrejš). Z tohoto důvodu vás prosíme, abyste individuální žádosti o nadační příspěvek ČEZ nepodávali.  

11. 3. – Informace o finanční a koordinační podpoře

Vedení církve intenzivně jedná s Diakonií a dalšími dárci o přímé finanční podpoře sborů, které jsou v práci s uprchlíky aktivní a také aktivně řeší podporu vznikajících koordinátorů pomoci ve sborech a seniorátech. Sbory o možné finanční podpoře budou srozuměny ihned, jak bude potvrzena.

8. 3. – Pomoc těhotným

Dostala se k nám nabídka od Silvie Rosenové (774 828 669) z České asociace dul, kterou bychom vám rádi zprostředkovali. Asociace nabízí pomoc těhotným ženám, které utíkají z Ukrajiny. Koordinátorkou je Adéla Lančová (tel. 732 802 345), která případnou zájemkyni napojí podle regionu a možnosti dul na konkrétní dulu. Jsou též v kontaktu s porodními asistentkami a gynekology a můžou zprostředkovat celkovou předporodní, porodní i poporodní péči.

3. 3. – Informace k ubytování

Víme, že se na sbory obrací rodiny napojené na sbor s konkrétními nabídkami pomoci. Nadále evidujeme pouze ubytování ve sborech a sborových místnostech, protože s nabídkami jednotlivců (včetně členů sboru) počítá rodící se státní systém KACPU. Nechť rodiny nabídnou své možnosti primárně přes určený portál https://www.nasiukrajinci.cz/KACPU již funguje ve všech krajích a poskytuje registraci cizinců k pobytu, speciální vízum pro uprchlíky, zdravotní pojištění – bezplatné veřejné, psychologickou pomoc a ubytování (pokud nebudou již mít) – zdroj – a zde jim budou nabídnuty, pokud bude třeba, i sborové prostory. Tedy – uprchlíci přes KACPU budou mít za sebou vždy vstupní proceduru.

Pro KACPU jsme zárukou, že sborové nabídky jsou promyšlené, nejde o nahodilý nápad např. neprojednaný s vlastníky domů (to se nám už bohužel děje u nabídek jednotlivců, kteří podmínky mění). Proto KACPU naše nabídky preferuje a jsou za „předvýběr“, který děláme, nesmírně vděční. Pro nás je důležité se soustředit na pomoc přes sbory a střediska Diakonie, i to je nápor velký.

3. 3. – Fungování Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU)

Nově vzniklá krajská centra fungují velmi rozdílně. Některá kontaktují první sbory (např. v královéhradeckém kraji), jiná zatím nereagují. Podle sdělení odpovědných osob systém přebírání uprchlíků nefunguje centrálně, na druhou stranu jsou uprchlíci umisťováni přednostně do státních, krajských a obecních prostor a využívají se přednostně velké prostory, které mají nyní k dispozici. Pokud to bude třeba, určitě dojde i na naše nabídky. Ale znovu, je to velmi rozdílné u každého kraje. Zároveń opakujeme, že jsme jednotlivým krajským centrům 2. 3. předali všechny došlé nabídky, které do té doby nebyly zrušeny (sborové i nabídky rodin, které se v první fázi dostaly do formulářů). Nadále pokračuje již jen sběr nabídek sborů, které dále předáme výhradně krajským centrům. Pokud by toto vysvětlení nestačilo, pište Martinovi Balcarovi.

Samozřejmě je možné ve sborech ubytovat lidi „po vlastní ose“ mimo systém KACP. Rozhodnutí o přijetí uprchlíků je vždy plně na rozhodnutí sborů. Nabídku ze strany KACP lze odmítnout ve chvíli, kdy se ozvou. Na ÚCK se obrací čas od času lidé a žádají kontakty na sbory, kam by mohly někoho umístnit. Jak jsme již slíbili, kontakty na sbory takto nepředáváme a ponecháváme poslání uprchlíků pouze na rozhodnutí KACP nebo na sborech.

1. 3. – Informace o ubytování

Nabídky sborů nadále sdílíme se státním systémem – ze Správy uprchlických zařízení (SUZ) přechází na nově vzniklé KACPU (Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině).