Poradenská linka Diakonie SCPS

9. března 2022

Poradenská linka Diakonie SCPS 

Od 8. 3. byla spuštěna telefonní poradenská linka, na které Diakonie ČCE – Středisko celostátních projektů a služeb poradí sborům a diakonickým střediskům s řadou témat, která ubytovatelé řeší. Vzhledem ke kapacitě linky je linka doporučená přednostně sborovým koordinátorům.

S dotazy volejte Kristýně Rezkové na telefon 734 787 752, kristyna.rezkova@scps.diakonie.cz

Na linku se obracejte v pracovní dny mezi 9–16 hodin.

Okruhy možných témat

PRÁCE (administrativa, nabídky práce, pracovní agentury – varování)
VZDĚLÁVÁNÍ (školy, školky, čeština pro děti/dospělé, nostrifikace)
BYDLENÍ (podmínky, nabídky)
ZDRAVOTNICTVÍ (pojištění, zvláštní nabídky pro uprchlíky z Ukrajiny, psychologická péče)
SOCIÁLNÍ VĚCI (pravidla, úřady státní správy, státní sociální podpora – finanční, nadace, materiální pomoc ze sbírek, sociální poradenství v NNO – mohlo by pokrýt i problémy v soužití)
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
INTEGRACE (integrační aktivity NNO a komunit)
KONTAKT S KRAJANY (spolky, velvyslanectví)
DUCHOVNÍ POTŘEBY (ukrajinsky a rusky hovořící společenství)
INFORMACE PRO ČECHY – aktuálně vhodné způsoby pomoci