Twitter

Aktuální informace Velvyslanectví Ukrajiny v Praze a zprávy o vývoji na Ukrajině, které pokládámě za důvěryhodné. Vojtěch Boháč, šéfredaktor média Voxpot, podává zprávy přímo z Kyjeva, Andrej Poleščuk je autor Politickýho podcastu.
Informace nijak neupravujeme, za obsah odpovídají autoři. Upozorňujeme, že zejména obrazové zprávy z bojiště mohou být drastické.