Pomoc sborům

1) Registrace nabídky prostor pro ubytování

Pomáháme koordinovat umísťování uprchlíků do sborů, které jsou ochotné nabídnout vlastní prostory. Koordinace probíbá ve spolupráci s Diakonií ČCE a KACPU.
– formulář pro registraci zde.

2) Sbírka notebooků 

Sbíráme notebooky (či tablety), které následně distribuujeme uprchlíkům do sborů, aby měli kontakt s blízkými i s úřady. 
– podrobnější informace o sbírce zde.

3) Další materiální pomoc

Mapujeme požadavky zapojených sborů na materiální pomoc. Nevyhlašujeme (kromě notebooků) sběr materiálu, můžeme však oslovit partnerské firmy s žádostí. Řadu věcí také Diakonie dostane díky sbírce Krabice od srdce.
– své žádosti o poskytnutí materiální pomoci můžete zasílat prostřednictvím tohoto formuláře.

4) Finanční příspěvky pro sbory

Zprostředkováváme peněžitou pomoc pro sbory, které ubytovávají uprchlíky. Aktuálně jde o příspěvek Diakonie ČCE, grant Nadace ČEZ nebo příspěvek ČSOB.
Diakonie ČCE nabízí každému zapojenému sboru jednorázový příspěvek ve výši 25 000 Kč, který pomůže pokrýt náklady spojené s ubytováním uprchlíků.
Nadace ČEZ přislíbila zapojeným sborům Českobratrské církve evangelické podporu ve větší výši než v rámci výzvy, kterou vydala. Prosíme sbory, aby v případě zájmu nepodávaly individuální grantové žádosti, ale obracely na koordinátora za ČCE Petra Mokrejše (mokrejs@e-cirkev.cz). 
ČSOB nabízí „balíček pro nově příchozí“, který zahrnuje mj. zřízení bezplatného účtu, finanční příspěvek 2 500 Kč a další výhody.

5) Výuka jazyků

Zprostředkováváme výukové kurzy různých jazyků pro uprchlíky i ubytovávající.
Výuka češtiny pro Ukrajincesbor Brno-Židenice, od 21. 3.
Intenzivní kurz angličtiny pro začátečníky v ukrajinštině – Sbor Praha-Kliment, od dubna (?), kontaktní osoba: q8AjEKD6jXmed_96jXmdf3a 

6) Zprostředkování zkušenosti

Shromažďujeme různé bezprostřední zkušenosti, ať už s ubytováním uprchlíků či jakékoliv jiné, které s prchajícími Ukrajinci prožíváte.
O zkušenostech z našich sborů se můžete dočíst zde.

 

Pomoc uprchlíkům

1) Sbírka na doplnění Fondu sociální a charitativní pomoci

Místo určení: kdekoliv

V reakci na napadení Ukrajiny byly sbory informovány večer 24. 2. o vyhlášení sbírky organizované Diakonií. Tato sbírka je určena výhradně na pomoc přímo na Ukrajině a jako okamžitou formu podpory do ní synodní rada vložila z Fondu sociální a charitativní pomoci (FSCHP) 250.000 Kč. Následně synodní rada doporučila konat sbírky ve farních sborech a z nich buď také přímo podpořit diakonickou sbírku nebo výtěžek zaslat do FSCHP, ze kterého lze operativně podpořit jak práci v Česku (např. pomoc uprchlíkům), tak i práci v zahraničí. Číslo účtu FSCHP je 7171717171/2700 VS: 911700xxxx (kde „xxxx“ je číslo vašeho sboru). Na účet lze zaslat i prostředky jako fyzická či právnická osoba s variabilním symbolem 911700. Děkujeme.

Řada sborů se však od té doby rozhodla zahájit pomoc uprchlíkům ve sborových prostorách. Proto je plně na rozhodnutí staršovstva věnovat tuto i jiné sbírky na vlastní sborovou uprchlickou práci. V případě, že prostředky nebudou použity, můžete je do FSCHP odeslat později.

2) Postní sbírka

Místo určení: kdekoliv

Byla vyhlášena Diakonií původně na práci v Libanonu. V reakci na útok ruské armády na Ukrajinu se organizátoři rozhodli změnit původně avizovaný účel. Veškeré informace k Postní sbírce naleznete na webu www.postnisbirka.cz.

3) Veřejná sbírka sbírka Diakonie

Místo určení: výhradně Ukrajina

Široce medializovaná veřejná sbírka Diakonie. Prostředky k 18. 3. dosahují 9 milionů korun.