Modlitby, písně, liturgické texty v češtině a ukrajinštině

Dvojjazyčné bohoslužby

Ke společnému slavení bohoslužeb jsme připravili liturgické pořady (kompletní dvojjazyčné bohoslužby včetně večeře Páně, modliteb, navržených písní, bez kázání). 

Za pomoc děkujeme Danielu Hellerovi ml. a studentce ETF Marii Synko. Další liturgické pořady připravujeme.

Dvojjazyčná křížová cesta

Možnost využít liturgické materiály pro křížovou cestu v češtině a v ukrajinštině.
Za zpracování děkujeme Ivě Květonové, Lence Ridzoňové, Drahomíře Havlíčkové Duškové a Eleně Balahurové.

Modlitby

Písně

Vyznání víry

Další materiály