Ubytování ve sborech

1. března 2022

Ve středu 23. února oslovila církev na návrh řady svých členů sbory s žádostí o poskytnutí krátkodobého nebo dlouhodobého ubytování pro případné uprchlíky z Ukrajiny. K výzvě se přidala i Diakonie ČCE ke svým střediskům. Nyní máme evidováno celkem 160 sborových prostor ochotných poskytnout ubytování až pro 1 100 lidí.

Ubytování ve sborech
1. března 2022 - Ubytování ve sborech

Podobnou situaci jsme nikdy nezažili a učíme se. Ústředí církve spolu s Diakonií chce poskytovat sborům koordinaci a pomoc v různých rovinách. Přesto jsme se rozhodli, že se pustíme do těch činností, které zvládneme obsloužit. Podporujeme jakékoliv aktivity sborů, ke kterým se sbor odhodlá. Je jen potřeba počítat s tím, že krize bude dlouhá a je třeba vytrvat.

Připravili jsme sekci s právními informacemi a praktickými radami pro sbory, které neustále doplňujeme na základě nových zkušeností. Určitě zvláště z počátku neobsáhnou vše. Proto neváhejte v případě dotazů využít kontaktní osoby, které se budou snažit odpovědět hned, jak to bude možné. Nejde však o službu NONSTOP.

Na tomto odkaze je možné nabídnout sborové prostory.

NOVINKY 1. 3.: Nabídky sborů nadále sdílíme se státním systémem – ze Správy uprchlických zařízení (SUZ) přechází na nově vzniklé KACPU (Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině).

NOVINKY 3. 3: Nově vzniklá krajská centra fungují velmi rozdílně. Některá kontaktují první sbory (např. v královéhradeckém kraji), jiná zatím nereagují. Podle sdělení odpovědných osob systém přebírání uprchlíků nefunguje centrálně, na druhou stranu jsou uprchlíci umisťováni přednostně do státních, krajských a obecních prostor a využívají se přednostně velké prostory, které mají nyní k dispozici. Pokud to bude třeba, určitě dojde i na naše nabídky. Ale znovu, je to velmi rozdílné u každého kraje. Zároveń opakujeme, že jsme jednotlivým krajským centrům 2. 3. předali všechny došlé nabídky, které do té doby nebyly zrušeny (sborové i nabídky rodin, které se v první fázi dostaly do formulářů). Nadále pokračuje již jen sběr nabídek sborů, které dále předáme výhradně krajským centrům. Pokud by toto vysvětlení nestačilo, pište t8EDZ.en47a-dZb9WkBFZ.

Samozřejmě je možné ve sborech ubytovat lidi „po vlastní ose“ mimo systém KACP. Rozhodnutí o přijetí uprchlíků je vždy plně na rozhodnutí sborů. Nabídku ze strany KACP lze odmítnout ve chvíli, kdy se ozvou. Na ÚCK se obrací čas od času lidé a žádají kontakty na sbory, kam by mohly někoho umístnit. Jak jsme již slíbili, kontakty na sbory takto nepředáváme a ponecháváme poslání uprchlíků pouze na rozhodnutí KACP nebo na sborech.

NOVINKY 3. 3.: Víme, že se na sbory obrací rodiny napojené na sbor s konkrétními nabídkami pomoci. Nadále evidujeme pouze ubytování ve sborech a sborových místnostech, protože s nabídkami jednotlivců (včetně členů sboru) počítá rodící se státní systém KACPU. Nechť rodiny nabídnou své možnosti primárně přes určený portál https://www.nasiukrajinci.cz/. KACPU již funguje ve všech krajích a poskytuje registraci cizinců k pobytu, speciální vízum pro uprchlíky, zdravotní pojištění – bezplatné veřejné, psychologickou pomoc a ubytování (pokud nebudou již mít) – zdroj –  a zde jim budou nabídnuty, pokud bude třeba, i sborové prostory. Tedy – uprchlíci přes KACPU budou mít za sebou vždy vstupní proceduru.

Pro KACPU jsme zárukou, že sborové nabídky jsou promyšlené, nejde o nahodilý nápad např. neprojednaný s vlastníky domů (to se nám už bohužel děje u nabídek jednotlivců, kteří podmínky mění). Proto KACPU naše nabídky preferuje a jsou za „předvýběr“, který děláme, nesmírně vděční. Pro nás je důležité se soustředit na pomoc přes sbory a střediska Diakonie, i to je nápor velký.

NOVINKY 8. 3.: Dostala se k nám nabídka od Silvie Rosenové (774 828 669) z České asociace dul, kterou bychom vám rádi zprostředkovali. Asociace nabízí pomoc těhotným ženám, které utíkají z Ukrajiny. Koordinátorkou je Adéla Lančová (tel. 732 802 345), která případnou zájemkyni napojí podle regionu a možnosti dul na konkrétní dulu. Jsou též v kontaktu s porodními asistentkami a gynekology a můžou zprostředkovat celkovou předporodní, porodní i poporodní péči.

NOVINKY 11. 3.: Vedení církve intenzivně jedná s Diakonií a dalšími dárci o přímé finanční podpoře sborů, které jsou v práci s uprchlíky aktivní  a také aktivně řeší podporu vznikajících koordinátorů pomoci ve sborech a seniorátech. Sbory o možné finanční podpoře budou srozuměny ihned, jak bude potvrzena.

Jako jedna z příležitostí, jak získat podporu při ubytování uprchlíků, se nabízí grant Nadace ČEZ. Nadace ČEZ vyhlásila grantové řízení „Krizová pomoc 2022“ pro organizace, které pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny. Maximální výše nadačního příspěvku je 50 tisíc Kč. Příležitost podat žádost o příspěvek je časově omezena od 1. března do 2. května 2022. O příspěvek mohou požádat právnické osoby se sídlem v České republice. Příspěvek je určen primárně pro přímou okamžitou pomoc lidem prchajícím před válkou, tzn. např. ubytovací náklady (provozní náklady spojené s ubytováním uprchlíků – např. vodné, stočné, energie), stravování, či materiální pomoc (potraviny, zajištění základních potřeb, léků, bezprostřední hmotnou pomoc, základní vybavení apod.). Krizová pomoc není určena na následnou pomoc s integrací uprchlíků – na tento účel slouží jiný grantový program „Podpora regionů“. Na základě příslibu Nadace ČEZ bude Českobratrská církev evangelická zařazena mezi organizace obdarované v rámci zaměstanecké sbírky ČEZ pro podporu Ukrajiny, v rámci které je přislíbeno získání vyššího nadačního příspěvku. Administraci tohoto příspěvku bude zajišťovat ÚCK (Petr Mokrejš). Z tohoto důvodu vás prosíme, abyste individuální žádosti o nadační příspěvek ČEZ nepodávali.  

NOVINKY 15. 3.: Generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR, br. Petr Jan Vinš, informuje, že Česká biblická společnost dává vzhledem k okolnostem nyní do tisku větší množství biblických textů v ukrajinském jazyce a v bilingvní verzi. Nyní je možnost poslat předobjednávky za zvýhodněnou cenu, pokud předpokládáte, že budete s Ukrajinci v nadcházející době více biblicky pracovat.

Dle informací br. Nováka z ČBS se aktuálně jedná o tyto tituly:
Nový zákon v ukrajinštině – je v tisku a za ca. 3–4 týdny bude k mání; předobjednávka 90,- Kč
Evangelium podle Jana – ukrajinsko-česky (ČEP); předobjednávka 10,- Kč ; k dispozici do 2 týdnů
Evangelium podle Jana - pouze ukrajinsky; předobjednávka 10,- Kč

Vše v nové moderní sazbě vytvořené ČBS. V případě zájmu kontaktujte přímo Českou biblickou společnost: Telefon: +420 284 693 926 E-mail: obchod@dumbible.cz