Zápis z porady ČCE #9

16. června 2022

Níže najdete odkaz na zápis z online setkání sborů 15. 6. v 18.30 hodin. Odkaz na záznam z jednání na Youtube byl rozeslán na rozesílač „ccesbory“, protože je to záznam z osobního jednání považujeme jej za interní a nezveřejňujeme na webu.