Válka v rovině informací

Ověřené informace zní z médií postupně, ale i v českém mediálním prostoru už se objevují dezinformace a pokusy zkreslit obraz o skutečném dění v regionu.

„V následujících dnech bude ještě o mnoho více záležet na tom, jakým informacím se dostane pozornosti. Považujme za součást křesťanské odpovědnosti poměřovat vše měřítkem lidskosti a věrnosti pravdě, evangeliu. Buďme i v tomto ohledu odpovědní a nedávejme prostor informačním mlhám, v nichž bují nenávist a dostává prostor zlo,“ poukázali církevní statutáři na bezprostřední dopady válečného konfliktu, které už rezonují také naší společností a k jejichž zmírnění můžeme snadno přispět. 

Nabízíme Vám výběr informací z Ukrajiny, které pokládámě za důvěryhodné. Informace nijak neupravujeme, za obsah odpovídají autoři. Upozorňujeme, že zejména obrazové zprávy bojiště mohou být drastické.