1. Kompenzační příspěvek za poskytnutí ubytování uprchlíkům z Ukrajiny

Jedná se o klasickou službu nájmu/pronájmu. Účtujeme do výnosů na 602.

Podléhá dani z příjmu i DPH. Plátce DPH použije sazbu 10 %, neplátce DPH neřeší.

Výnosy z pronájmu musí být vždy součástí daňového přiznání. Proti nim lze daňově uplatnit související náklady: spotřebu energií, úklid prostor, nákup nábytku, mzdové náklady atd., včetně odpisů. Daňový odpis se v tomto případě uplatní procentem, jakým se majetek používá k podnikání (ubytování uprchlíků).

 

  1. Příjem darů, dotací a grantů

Příspěvky od vlastních organizačních složek, Diakonie ČCE, dary apod. – 68x,

Provozní dotace (ze státního rozpočtu, z fondů, od obcí) – 69x,

Kompenzační příspěvek = nájemné (viz. výše) – 602.

 

  1. Odměna za práci uprchlíků

Rozhodující je charakter činnosti – podle toho se určí, zda je to HPP, DPČ, DPP. Z toho pak vyplynou další povinnosti pro obě strany podle zákoníku práce.

Pokud se jedná o příležitostnou činnost a částka za rok nepřekročí 30 tisíc Kč, je to osvobozeno od daně z příjmu.

Odměna za práci nemůže být vykázána jako dar, protože dar nesmí mít protiplnění.

 

  1. Výpomoc poskytnutá uprchlíkům formou sociální dávky nebo daru (peněžní i věcné plnění)

Náklad na 546. Není daňově účinný, protože VPP si nemůže odečítat dary.

Církevní organizace může humanitární pomoc zahrnout do své hlavní činnosti. Pokud ale je příjemcem kompenzačního příspěvku za ubytování uprchlíků, podléhá tento příjem daňové povinnosti.