Zápis z porady ČCE - #2

24. března 2022

Níže najdete odkaz na zápis z online setkání sborů 23. 3. v 18:30 hodin. Odkaz na záznam z jednání na Youtube bude rozeslán 24. 3. na rozesílač „cesbory“, protože je to záznam z osobního jednání nepatřící na web.

Zde je odkaz, v případě problémů kontaktujte Moniku Voženílkovou. Pokud nedostanete odkaz na Youtube záznam rozesílačem a přesto o něj stojíte, těž napište Monice o odkaz.