Dotazník: Finanční příspěvek – Volnočasové aktivity pro ukrajinské uprchlíky

Na základě dříve avizovaného příslibu finanční podpory na volnočasové aktivity Vám sdělujeme, že se podařilo získat finanční prostředky i na tuto oblast Vaší práce s ukrajinskými uprchlíky.

Prosíme farní sbory, které v této oblasti vyvíjejí aktivity (od 1. 6. 2022), nebo je teprve plánují (do 31. 12. 2022), aby se podrobně seznámily s možnostmi a podmínkami této finanční podpory a o podporu požádaly v rámci tohoto dotazníku. Je nutné, aby si sbor provedl kalkulaci svých předpokládaných nákladů na volnočasové aktivity a požádal si o částku, kterou bude schopný účelně vyčerpat.

Protože rozhodným datem, od kterého lze uplatňovat náklady v rámci tohoto projektu je 1. 6. 2022, je třeba, aby u volnočasových aktivit po tomto datu byly dodržovány podmínky stanovené pro tuto finanční podporu.

Za tímto účelem zveřejňujeme:

Materiály konkrétně definují vše potřebné, zejména limity nákladů, požadavky na etický kodex, zajištění fotodokumentace, zajištění účetních dokladů aj. 

Tento dotazník není příslibem poskytnutí finančních prostředků v max. možné výši 84 tis. Kč.  

Prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do 15. 9. 2022. Upozorňujeme, že v případě dřívějšího vyčerpání alokovaných prostředků bude pro poskytnutí podpory rozhodující datum podání žádosti. 

Děkujeme za spolupráci!


 

Volnočasové aktivity pro ukrajinské uprchlíky

 • termín realizace volnočasových aktivit: 1.6.2022 - 31.12.2022
 • příklady podporovaných aktivit:
  • sportovní a další zájmové kroužky pro různé věkové skupiny (děti – dospělí),
  • kroužky hlídání dětí v době jazykové výuky dospělých a v době jejich zaměstnání,
  • zapojení do stávajících volnočasových aktivit organizovaných městem, obcí aj. (sportovní kluby, divadelní kroužky, umělecké kroužky),
  • návštěva kulturních a volnočasových akcí pro různé věkové skupiny (ZOO, muzea, hrady a zámky, koncerty),
  • výlety po blízkém i vzdáleném okolí (např. návštěva památek v Praze),
  • účast na letních táborech a pobytech aj.
 • předpokládaná max. výše příspěvku: 84.000 Kč


Maximální výše příspěvku je 84.000 Kč
(napište název farního sboru)
(uveďte kontaktní e-mail)
(napište kontaktní telefonní číslo)
sedmplustři=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.